Ny stadsdel i Linköping

Här schaktar vi och förlägger en plastkulvert och betongkammare med dim. 2500 mm inför anläggandet av en ny stadsdel i Linköping. I kulverten förläggs all media från fjärrvärme till spilledningar och sopsug.

.