Om BEFAB

Det började med två lastbilar i Ödeshög. Idag sysselsätter företaget ett 30-tal personer i markanläggningsprojekt som sträcker sig långt utanför länsgränserna. Genom en kontrollerad expansion banar vi väg för ny infrastruktur och tryggar ekonomin för både ägare och beställare.
Dagens BEFAB är sprunget ur åkeriföretaget Berg & Falk AB, som 1963 grundades i Ödeshög av Bernt Berg och Sven Falk. Två enbilsåkare som såg möjligheterna och vågade satsa i den snabbt expanderande bygg- och anläggningsbranschen.
Idag är företaget, som genom åren vuxit både organiskt och genom förvärv, en renodlad markentreprenadverksamhet som omsätter ca 180 miljoner kronor och sysselsätter ett 30-tal personer. Sedan 2008 ingår vi i PEAB Anläggning och 1 september 2017 fusionerades BEFAB helt med PEAB Anläggning AB.
För BEFAB innebär anläggning att vi ska vara med och bygga väl fungerande och hållbara samhällen, både idag och inför framtiden. I nära samverkan med våra kunder kan vi erbjuda anläggningsarbeten i olika storlekskategorier. Vi utför alla förekommande arbeten inom anläggningsbranschen såsom schakt- och markarbeten, transporter, rivningar, saneringar och bygga vindkraftverk. Kompetent personal och garanterar högsta kvalitet när det gäller ekonomi, säkerhet och miljö. BEFAB har kontor i Mjölby med platschefskontor i Linköping, Motala och Tranås.
Vi strävar också efter att allt inom anläggning sker med så liten miljöpåverkan som möjligt. I grunden ligger vår ägare Peabs strategi som inkluderar ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna.