Vägbyggnation

Vägbyggnation vindkraftspark Hammar.

.